Bezig met laden..

AVG & Cookie verklaring

AVG & Cookie verklaring

FMPSUPPORT.NL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

support@fmpsupport.nl

De Functionaris Gegevensbescherming van FMPSUPPORT.NL is te bereiken via het hierboven vermeldde email adres.

 

FMPSUPPORT.NL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@fmpsupport.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

FMPSUPPORT.NL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het ondersteunen bij uw support aanvraag.

- U te kunnen emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- FMPSUPPORT.NL kan uw surf gedrag analyseren op deze support website om deze daarmee eventueel te verbeteren.

 

FMPSUPPORT.NL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FMPSUPPORT.NL) tussen zit. FMPSUPPORT.NL gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Een website database om contactgegevens in op te slaan voor de verwerking van uw support aanvraag.

 

FMPSUPPORT.NL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Contactgegevens worden bewaard zolang dit voor de communicatie nodig is. 

 

FMPSUPPORT.NL verstrekt geen contactgegevens aan derden.

 

FMPSUPPORT.NL gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt zelf via uw profiel op deze website uw profiel verwijderen. 

U kunt een ook verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@fmpsupport.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een email te sturen vanaf het email adres waarmee u de registratie op deze website heeft gedaan. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

FMPSUPPORT.NL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

FMPSUPPORT.NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@fmpsupport.nl

** De tijd is gebaseerd op America/New_York tijdzone